Czy Uberem, Boltem i FREE NOW można przewozić zwierzęta domowe?

Dog in a car

Ogólne warunki transportu taksówkowego zwierząt domowych

Żyjąc w centrach zatłoczonych miast coraz częściej świadomie podejmujemy decyzje o nieposiadaniu własnego samochodu. Korzystanie ze środków komunikacji miejskiej takich jak metro, tramwaje czy autobusy zdecydowanie pozwala przyczynić się do poprawy komfortu mieszkańców miast dzięki obniżeniu emicji spalin oraz zmniejszeniu zatłoczenia miejskich ulic. Posiadacze zwierząt domowych doskonale jednak zdają sobie sprawę, że nie każde zwierzą dobrze znosi podróż środkami zbiorowego transportu publicznego. W takich przypadkach, na przykład kiedy musimy udać się z ukochanym pupilem do weterynarza, najlepiej skorzystać z transportu taksówkowego.

W Polsce ustawodawca nie traktuje w żaden szczególny sposób przypadku podróżowania taksówką ze zwierzęciem, pozostawiając rozstrzyganie takich kwestii za pomocą regulaminów poszczególnych przedsiębiorstw taksówkowych. Jedynym wyjątkiem jest tutaj podróżowanie z psem przewodnikiem, czy psem asystentem, gdzie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (o zmianie ustawy o rehabilitacji zadowodwej i społecznej...) przyznano prawo wstępu wraz z psem do określonych miejsc użyteczności publicznej w tym prawo do "obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym".

W pozostałych przypadkach decydującą rolę mają regulaminy poszczególnych przesiębiorstw. Praktykuje się tutaj najczęściej obowiązek poinformowania z wyprzedzeniem (podczas zamawiania przejazdu) o potrzebie przewiezienia zwierzęcia lub nawet dodatkowe za to opłaty. Jeśli chodzi o sposób przewożenia to wymaga się przewozu na kolanach, podłodze samochodu, czy w specjalnie przystosowanej klatce - najczęściej chodzi po prostu o uniknięcie przewozu zwierzęcia wprost na siedzeniu taksówki.

Bolt

Bolt udostępnia dedykowaną usługę Bolt Pets do przewozu małych zwierząt domowych w Warszawie, Krakowie oraz Trójmieście. W innych miastach chęć podróżowania z pupilem należy zgłosić telefonicznie kierowcy zaraz po zamówieniu przejazdu, jednak kierowca może nie wyrazić zgodny na przewóż zwięrzęcia. Jak deklaruje sam operator - "pies przewodnik jest zawsze mile widziany w Bolt".

Uber

Mimo, że w niektórych innych krajach Uber uruchomił usługę Uber Pet, to w Polsce przed zaproszeniem pupila do taksówki wymagane jest uzyskanie uprzedniej telefonicznej zgody danego kierowcy. Uber respektuje polskie przepisy o psach przewodnikach i psach towarzyszących, zatem w takich przypadkach teoretycznie nie ma potrzeby uzyskania zgody kierowcy.

FREE NOW

System zamówień FREE NOW umożliwia podczas zamawiania przejazdu zaznaczenie opcji "małe zwierzęta". Takie zamówienie zostanie rozesłane tylko do kierowców, którzy wyrazili na świadczenie takiej usługi zgodnę. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji podczas składania zamówienia, to kierowca, który przybył na miejsca ma prawo do ostatecznej decyzji co do realizacji usługi i w przypadku odmowy możemy zostać obciążeni kosztami anulowania usługi.

Opis standardów pojazdów obowiązujących u poszczególnych dostawców aplikacji taksówkowych znaleźć możesz w osobnym artykule.

Napisz do nas!

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Dane kontaktowe

Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice